Category: skitse

31.maj 2010 -> Jeg har ikke arbejdet helt så koncentreret på at offentligøre som jeg kunne have ønsket mig da jeg gik i gang med denne storslåede fortælling -> men med lidt tålmodighed skal der nok komme en hel verden ud af det… Tak for opmærksomheden til alle…

+ forlængelse

At leve uden at kende sit udgangspunkt er alt levendes lod, kan man sige. Og derfor kan ingen vide alt om hvorfor de reagere som de gør. Nogle kan tage dette for givet mens andre har udbrydertrang, føler sig låst. Men effekten er den samme -> alle handlingsmuligheder bliver afprøvet!

Sådan er det også med bak. De ved intet om den “beslutning”* den første bak blev nød til at tage for at holde sig i live. Bak lever altså med den grundlæggende beslutning der har indflydelse på alt hvad de gør, alt hvad de kan og alt der bliver muligt.
Det er den handel der blev lavet på kemisk vis da en organisme af organismer gik i live. Et regelsæt der er så abstrakt at vi kun kan håbe på at finde nogle ganske få af de milliarder af konsekvenser som denne beslutning har og vil komme til at have.

Denne beslutning er maximalt tagetforgivetgjort i de helt store mål og vi kan ikke søge den selv om vi virkelig forsøgte.
Hvorfor ikke?
Fordi den ikke er formuleret i ord men i kemi, kemi i en sammenhæng vi dårligt forstår eller rettere vi prøver at forstå den promille vores sanser tillader os at få øje på!

Der er nogle konsekvenser af den grundlæggende beslutning som er tydelige for os:
Og den fremmeligste af disse er trangen til overlevelse, både som hvert enkelt bak, ved at tage næring til sig men også som trangen til at formere sig så snart lejlighed byder sig.

Så kommer legesyge der igen skaber en fascination af udvikling -> effekten af det der sker når jeg gør dette eller hint…

*= ordet “beslutning” er i denne forbindelse mildest talt en kæmpe tilsnigelse.
Men jeg bruger ordet “beslutning” fordi vi er mennesker og mennesker bruger sprog der er baseret på erfaringer, mennesker har en vilje og det gør det meget praktisk at betragte sig selv og verden gennem hvilke beslutninger man ligger under for. havde vi ord for hvad det er for en kemi i vore hjerner der former tanker eller handlinger ville jeg nok bruge dette ord i stedet

Dette er en åben skitze som bliver til her i slutningen af marts

bak.dandelion.flyver

kap 08 i tidsalder “Specialiteter
(5/10) i kategorien bak.tid
Status: påbegyndt

bak.poetisk

Når der ikke er nogle vilje til at sammenligne tidernes udvikling kan alt gå til grunde men hvad der parre sig kan sammenholder den “oprindelige beslutning”* til overlevelse, leg og udvikling!

…En bak.parat.seperat dvæler i vandet og fylder sin bak.kammer.næring med exo.brandstof. Det varme vand oplader bak.power til bristepunktet og SWAOIOIOIOIOIOIOINNNG! Deler den sig i to og tager bak.kontakt før end strømmen kan rive den nye videre ned mod storbyen. Bak.ny.tentak modtager sin første bak.puls og når kun lige at takker ved at give sin bak.puls tilbage, før de slipper hinanden

Den fanges på ny i en undervandspolka hvor hver bak.kontakt former lidt eller noget eller en hel bak.funktion og langsomt går bak.ny’s bak.fabrik igang med at skabe det den kan. Tilfældet vil at denne bak ikke er på vej til storbyen men hvivles op af vandet og lander i en exo.pyt hvor vandet er mere stille, mere grumset og drænet for exo.næring. Millioner af bak holder hinanden i en kæmpe bak.gruppekrammer og udgyder alle exo.kemi i vandet, De gøre sig lette og holder bare nok næring til at kunne vidersende bak.puls fra toppen af krammeren. Alle har de deres bak.tentak så langt ude som muligt og slymget ind i hinanden som en muskel er vævet for maksimal stabilitet.

* = kommende

Følger man denne stængel af fortsatte bak.krammere op til toppen ligner hele den en knude der rækker ud og slynger sig opad mod den øverst del der dele sig udefter i fire hovedretninger med 1000vis af små bak.krammer.stængler strittende så fine som hår der lige nøjagtig når den næste stritterretning og danner et fint masket sejl..

Denne mængden af bak har skabt en bak.dandelion.flyver der kan rejser bort på vinden med alle de signaler som disse bak evner. Bort i vinden flyver de for at blande sig med andre grupper af bak, blande sig med dem og igen bygge flyvere, flyve videre og dele nye signaler med andre bak der har haft held til at skabe ikke bare mobiletet men også bedre fordøjelse, søvn, lys og lyd sensorer, væskefordelere, rørledninger, dele af det samarbejde der bliver til viljen.

Fra nu af kan bak.formåen komme langt omkring på kloden.

bak.visuelt
…der arbejdes på billedet…
exo.opslag
 • geografi
 • biologi
 • astronomi
exobak er en work in progress fortælling skrevet og illustreret af Søren helvildt Raagaard

På vegne af alle bak indbydes DU til at efterlade nogle af dine tanker i nedenstående reply-box.
alle kommentarer kan kvalificere til et dekoreret hverdagsobjekt…

flyveren

Scrödingers bak

kap 06 i 10. tidsalder “Intuition
(5/5) i kategorien bak.vilje
Status: påbegyndt

bak.poetisk

Det sidste bak.sjal svæver i de øvre luftlag da en vulkan eksploderer og sender millioner af tons aske til vejrs. Ubeskrivelige turbulenser blandes i mangefarvede mønstre da askeskyen støder ind i et passerende tordenvejr.
Sjalet vikles op om sig selv og falder mod jorden mens det rives i stykker i vinden, opblandes i asken og gennemsteges i lynets lue.

Mens bjerget hastigt nærmer sig vågner viljen for første gang i en bak.evolve der sanser angst og håb i samme puls og hager sig fast i og arbejder sig ind i et faldende hagl. Et hagl der snart efter bedækkes med aske og strejfes af et lyn, et lyn der forvandler asken til et termolag uden på haglet uden på bak.vilje.01-> nu bak.termokugle lander på blød sne og ruller sig snart stor og fortsætter ned af bjerget og starter en lavine der med voldsom kraft river alt muligt bjergsnavs med sig ned mod en revne vulkanudbruddet har skabt for foden af bjerget.

Her omdannes lavinen til en drivende pøl af kogende mudder der næres af den underliggende strøm af klodens indre.

Her i driver viljen, viljeløst!

Termokuglen fanges af en opadgående gasstrøm, på vej op til overfladen af mudderfloden hvorfra den med stor hast sendes videre op i luften, rammer et klippefremspring, befries for mudder og snask og returneres hen over den tyktflydende flod i smut efter smut efter smut og stopper først yderst på kanten af en kilometerdyb kløft. Her ligger viljen nu både til og ikke til blandt klodens individer…

… og hvad der vil ske med viljen vil først blive skrevet efter alt andet er sagt! (31. maj 2010)

bak.visuelt
…der arbejdes på billedet…
exo.opslag
 • geografi
 • biologi
 • astronomi
exobak er en work in progress fortælling skrevet og illustreret af Søren helvildt Raagaard
 

På vegne af alle bak indbydes DU til at efterlade nogle af dine tanker i nedenstående reply-box.

Scrödingers bak

Naturens petriskål

kap 02 i tidsalderen
Livet begynder
status: påbegyndt
(8/13) i kategorien exo.geologi

 
bak.poetisk

Over alt er der exobak, også i havets evigt foranderlige, altid synderrivende brusen. Bølgens bevægelser forarbejder hobetal af bak til store lagenagtige klædestykker der flyder på havets overflade.
Igen og igen tages bak.kontakt i kæder af bak kontaktes alle hvor det byder sig.

Lag på lag opstår bak.væv der rulles og foldes i næsten uopfindelige mønstre. Kun overenskomsten mellem flere organismers selvopholdelse kan skabe denne slags hvis den gives tid nok. Vejret vasker bestandigt vand, snavs og olie til og bak lever og bak udgyder gasser der fanges i mellemrummene mellem bak.væv.lag og holder hele molevitten flydende.

Samtidig føres også landskabte bak til havet og et utal af nye muligheder opstår i det kemisk sprog af bak.kontakt.puls der opbygger sig og tages for givet af alle. Kun få af all muligheder finder afprøvning i bak.natur og kun de færeste finder derefter overlevelse i exo.naturens gigantiske blandemaskine der slider alt op der ikke selv kan forny sig.

I bak.væv bliver bak.liv også til bak.var når bak.liv eber ud og bak.var bliver således exo.byggesten for de bak.hold den vokser sig større i takt med den kreative destruktion udfolder sig. Flere bak.hold bliver bak.fender men bliver aldrig større end nogle få centimeter der set ved siden af en enkelt bak er de rene flydende katedraler.

Bak.fender flyder så igen sammen på havets overflade og skaber større bobler der igen klumper sig og ruller sig igen og igen i bak.væv der holder det hele sammen.
Og imens alt dette udvikler sig til mere eller mindre vellykkede skibskonstruktioner havet over, er bak som bak er og frembringer som altid ny exo.kemi til nye formål i dette sejlende ly.

Tusinde bliver til millioner og millioner bliver utalige der klumper sig sammen og flyder som kilometer lange tov på bølgernes toppe. Havet slider dem tynde og spinder dem op om sig selv som en bak.søorm der flyder på havet og denne bak søorm gentager bygeriet indefra i samme takt som havet slider og spinder bak.søormen sammen igen og igen. Det viser sig praktisk med et flexibelt skjold og bak.søorm.skæl vokser sig da også meget større end bak.søorm.hud der så ofte ligger oven på nogle bak.fender og tager solbad.

Snart har alle evnen til at indgå som en framtidig gode for flokken når bak.liv finder sin afslutning. Bak.var indstøbes af deres bak.efterkommere der når deres dage er talte indstøbes de igen af deres efterkommere.

Alt dette skaber en på indersiden og her inde opstår de muligheder der skal sørge for at styrke bak.kultur langt ind i fremtidens ukendtheder.

bak.visuelt
naturenspetriskaal2
exo.opslag
 • geografi
 • biologi
 • astronomi
exobak er en work in progress fortælling skrevet og illustreret af Søren helvildt Raagaard
 

På vegne af alle bak indbydes DU til at efterlade nogle af dine tanker i nedenstående reply-box.

Naturens petriskål

Oaser i en ørken

Oaser i en ørken

Vener & arterier

kap 03 i 2. tidsalder “Forudsætninger
(6/13) i kategorien bak.geologi
Status: påbegyndt
bak.poetisk

Bak.klodens cirkulationsystem øv det er en stor en (der skrives løbende på den her).

I alt sin enkelhed er det hele bare super kompliseret og en ting tager ikke bare den næste men foresager mange ting samtidigt og og og – ja ja! jeg skal nok forsøge at gøre det lidt mere klart alligevel!

Der er altså noget exo.noget der skubber til noget andet exo.noget eller blander sig sammen pga. tungdekraften, vinden eller rumtiden eller en eller anden exo.forklaring vi ikke forstår eller ikke har sans til nogensinde at begribe. Noget andet exo.noget deles fordi det bliver kogt og fordamper, vaskes eller rammes af en kosmisk partikkel og det sker alt sammen samtidigt ud over det gigantiske område som kloden er.

Det der fordamper forsvinder lige op i atmosfæren og skubber til det som er det i forvejen og der bliver ret trængt og trykket stiger og så bliver der varmere og derfor kan det hele svæve længere op og skubbe til nogle lettere gasser der ellers ligger roligt. Og så ryster der sig mønstre ind i skyerne og de fortætter sig og dette exo.gas.noget der fordampede bliver til exo.fast.noget vandagtigt og falder ned igen for at vaske noget andet.

Og hvor der flyder noget til er der også noget der fortrænges eller omskabes til noget nyt. Lige som blodet der pumpes ud gennem venerne og presses tilbage genne arterierne, således fordamper exo.vand og får skyerne til at regne, søerne til at flyde over og floderne kan således løber mod havet over tusinde af landområder på den ganske klode.

bak.visuelt
…der arbejdes på billedet…
exo.opslag
 • geografi
 • biologi
 • astronomi
exobak er en work in progress fortælling skrevet og illustreret af Søren helvildt Raagaard

På vegne af alle bak indbydes DU til at efterlade nogle af dine tanker i nedenstående reply-box.