At leve uden at kende sit udgangspunkt er alt levendes lod, kan man sige. Og derfor kan ingen vide alt om hvorfor de reagere som de gør. Nogle kan tage dette for givet mens andre har udbrydertrang, føler sig låst. Men effekten er den samme -> alle handlingsmuligheder bliver afprøvet!

Sådan er det også med bak. De ved intet om den “beslutning”* den første bak blev nød til at tage for at holde sig i live. Bak lever altså med den grundlæggende beslutning der har indflydelse på alt hvad de gør, alt hvad de kan og alt der bliver muligt.
Det er den handel der blev lavet på kemisk vis da en organisme af organismer gik i live. Et regelsæt der er så abstrakt at vi kun kan håbe på at finde nogle ganske få af de milliarder af konsekvenser som denne beslutning har og vil komme til at have.

Denne beslutning er maximalt tagetforgivetgjort i de helt store mål og vi kan ikke søge den selv om vi virkelig forsøgte.
Hvorfor ikke?
Fordi den ikke er formuleret i ord men i kemi, kemi i en sammenhæng vi dårligt forstår eller rettere vi prøver at forstå den promille vores sanser tillader os at få øje på!

Der er nogle konsekvenser af den grundlæggende beslutning som er tydelige for os:
Og den fremmeligste af disse er trangen til overlevelse, både som hvert enkelt bak, ved at tage næring til sig men også som trangen til at formere sig så snart lejlighed byder sig.

Så kommer legesyge der igen skaber en fascination af udvikling -> effekten af det der sker når jeg gør dette eller hint…

*= ordet “beslutning” er i denne forbindelse mildest talt en kæmpe tilsnigelse.
Men jeg bruger ordet “beslutning” fordi vi er mennesker og mennesker bruger sprog der er baseret på erfaringer, mennesker har en vilje og det gør det meget praktisk at betragte sig selv og verden gennem hvilke beslutninger man ligger under for. havde vi ord for hvad det er for en kemi i vore hjerner der former tanker eller handlinger ville jeg nok bruge dette ord i stedet

Dette er en åben skitze som bliver til her i slutningen af marts

Den grundlæggende beslutning

3 Responses to “Den grundlæggende beslutning”